"Milyonlarca çalışanın emekliliği zora girdi"

Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, çalışanların bu mağduriyetini gidermek üzere göreve çağırdı.

Suzan Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Covid-19 pandemisi dahilinde başlayan ve yaklaşık bir buçuk yıl süren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle bu kapsamda olan milyonlarca işçinin sigorta primleri yatmamış ve buna bağlı olarak da emeklilik ve kıdem hakkı zora girmiştir. Bu durumda olan vatandaşların borçlanma hakkı da söz konusu değildir. İŞKUR tarafından 15 ay boyunca verilen pandemi ödenekleri sırasında işçiler için genel sağlık sigortası dışında sosyal güvenlik primi yatırılmamış, bu durum başta yaşlılık sigortası olmak üzere uzun vadeli sigorta kolları açısından işçiler için ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermiştir” dedi.

Covid-19 pandemisi döneminde AKP hükümetinin aldığı önlem ve tedbirler uyarınca işçilerin çalışamamalarının kendi talep ve tercihi olmadığını belirten Şahin, önergesinde şunları kaydetti:

“Pandemi toplumsal bir afettir ve bunun yarattığı sorunlar sosyal devlet ilkesi esas alınarak çözülmelidir. Pandemi nedeniyle çalışma yaşamı kesintilere uğramış, düzenli bir işte çalışmamış vatandaşların prim günlerini doldurmakta zorlanması, emekliliklerinin gecikmesine neden olmakta, düzenli işlerine devam edenler ve salgın önlemleri kapsamında düzenli işlerde çalışmayan vatandaşlar arasında adaletsiz bir durum ortaya çıkmıştır. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen ödenmeyen emeklilik primlerinin kim tarafından karşılanacağı ya da borçlanma hakkının tanınıp tanınmayacağı konusunda belirsizlik bulunmakta, bu da mağduriyetlere ve vatandaşın tepkisine neden olmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak bir düzenleme ile milyonlarca işçinin emekliliği riske girmemiş olur. Bu konuda AKP hükümetini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı derhal adım atmaya, vatandaşın salgın döneminde zaruri olarak karşı karşıya kaldığı bu durum neticesindeki mağduriyetinin giderilmesi için sosyal devlet ilkesi gereği göreve davet ediyoruz.”

CHP’li Şahin, Bakan Bilgin'den şu sorulara yanıt istedi:

-“Pandemi sürecinde ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar nedeniyle sigorta primleri yatmayan ve buna bağlı olarak da emeklilik ve kıdem hakkı zora giren işçilerle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Kayıplarının giderilmesi konusunda bir tasarrufunuz olacak mıdır?

-Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen ödenmeyen emeklilik primleri kim tarafından karşılanacaktır?

-Emeklilik primleri devlet tarafından karşılanmayacak ise işçilere borçlanma hakkı tanınacak mıdır?

-İşçilerin ödenmeyen primleri için çalışma mevzuatında, toplumsal bir afet olan pandemi benzeri konulara yönelik özel düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz?

-Bu adaletsizliğin ortadan kalkması adına 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda bir değişikliğe gitme tasarrufunuz olacak mıdır?”

- Haberma, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.hbrma.com/siyaset-haberleri/7826300/milyonlarca-calisanin-emekliligi-zora-girdi