Çeviköz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararını değerlendirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararı için, "Ülkemizde yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi ve Türkiye'nin yeniden uluslararası toplum nezdinde itibar sahibi bir ülke haline gelmesi için gereken adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz" dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti konusunu AİHM’e havale etme kararı almıştı. Ünal Çeviköz, bu kararı yazılı bir açıklamayla değerlendi. Açıköz, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN AK ÜYELİK STATÜSÜNÜ OLUMSUZ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK"

"Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021 tarihinde, ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bir bildirimde bulunmuştur. Söz konusu bildirim, Türkiye'nin AK üyelik statüsünü olumsuz şekilde etkileyecek ve ülkemizin AK'den ihracına kadar varabilecek bir ihlal sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin böyle bir süreç ile karşı karşıya bırakılması üzücüdür.

Bilindiği gibi AİHM, Osman Kavala'nın durumu ile ilgili olarak üç konuda insan hakları ihlali yapıldığı kararına varmıştı: Tutuklamanın makul bir kuşkuya dayandığını gösteren somut veriler bulunmaması nedeniyle AİHS'nin 5/1(c) maddesi ihlal edilmiştir. Tutuklamanın Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ndeki incelemesi uzun süre almış, süratli inceleme koşulu yerine getirilmemiş ve sözleşmenin 5/4 maddesi ihlal edilmiştir. Bütün bu gelişmeler sözleşmede tarifi yapılan hak ve özgürlüklerin yazıldıkları amaç dışında başka bir amaçla uygulanmasını yasaklayan 18. maddenin ihlali sonucunu doğurmuştur.

"TÜRKİYE'DE YARGI BAĞIMSIZLIĞININ YENİDEN TESİS EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi ve AİHM'nin kararlarını uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da ifadesini bulan bir yükümlülüktür. Dolayısıyla AK Bakanlar Komitesi'nin başlattığı sürecin Türkiye'de bağımsız yargıya müdahale anlamına geldiğini ileri sürmek hiçbir inandırıcılık yaratmamaktadır. Aksine, Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı düşüncesinin daha da pekişmesine yol açmaktadır.

Türkiye'nin, temel hak ve özgürlüklere saygılı, insan haklarına aykırı uygulamalarla karşılaşılmayan, gerçek yargı bağımsızlığına sahip sosyal bir hukuk devleti olması bu konularda üstlendiği sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. Ülkemizde yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi ve Türkiye'nin yeniden uluslararası toplum nezdinde itibar sahibi bir ülke haline gelmesi için gereken adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz."

03 Ara 2021 - 14:00 Ankara- Siyaset