Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinden yeni Covid­19 kararları

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, mevcut alınan tedbirlere ek yeni kararları açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yeni kararlar şu şekilde: 

"Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 17.01.2022 günü saat 10.00’da Valimiz Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından “Covıd-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberinde” karantina/izalasyon sürelerinde 10.01.2022 tarihinde yapılan güncelleme doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.11.2020 tarih ve 85 sayılı karar ile 30.05.2021 tarih ve 28 sayılı kararında belirtilen idari izin/istirahat raporlarının sürelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Aşağıda belirtilen sürelerde; sağlık kuruluşunda veya filyasyon ekipleri tarafından, alınan/yapılan test sonucu Covid-19 PCR pozitif vaka/hastalar ile bu vaka/hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu çalışanlarının (kolluk kuvvetleri polis/jandarma/zabıta dahil) idari izinli, özel sektör (sgk) çalışanlarının istirahat raporlu sayılmasına,

Asemptomatik veya hafif tüm pozitif vakalarda evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatanlar (aşılama durumuna bakılmaksızın) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 7 gün,

Hastane yatış endikasyonu olan vakalarda hastaneden 24 saatten uzun süre yatanlar (aşılama durumuna bakılmaksızın) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 14 gün,

Hastanede yoğun bakım yatışı olan tüm pozitif vakalarda (aşılama durumuna bakılmaksızın) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 20 gün,

İmmunsupresif ( Bağışıklık Yetmezliği) olan tüm pozitif vakalarda (aşılama durumuna bakılmaksızın ) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 28 gün,

Vaka/hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kişilerin ( son 3 ay içerisinde covid enfeksiyonu geçirmemiş olanlar veya hatırlatma dozunu yaptırmamış kişiler veya aşısız olanlar) son temas gününden itibaren izolasyonda kalacağı 7 günlük,

Sürelerde kamu çalışanlarının idari izinli, özel sektör çalışanlarının istirahat raporlu sayılmasına,

Bu bağlamda karantina altında bulunan Covid-19 PCR pozitif vaka/hastalar ile bu vaka/hastalarla temaslı olduğu tespit edilen;

Kamu çalışanları için idari izin belgelerinin aile/hastane hekimleri veya filyasyon hekimleri/ekipleri tarafından elektronik ortamda veya fiziki belge olarak düzenlenmesine/iletilmesine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

Özel sektör çalışanlarının istirahat raporlarının (e-rapor) aile/filyasyon/hastane hekimleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesine/iletilmesine,

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulumuzun aldığı kararlar ile İçişleri Bakanlığımızın 16.01.2022 tarih ve 22955 sayılı  Genelgesi doğrultusunda PCR testi yapılması zorunluluğu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler:

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları,

Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,

Yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda)

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla şehirlerarası seyahat edeceklerden

PCR testi ile tarama yapılması uygulamasının sürdürülmesine,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,

Konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılması zorunluluğunun kaldırılmasına,

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,

Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulamasının yapılmasına, Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,

Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri internet sayfalarında ilan edilmesine,

Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine,

Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine,

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemlerin Kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,

Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir."

17 Oca 2022 - 12:17 Kahramanmaraş- Gündem