Sağlık çalışanları: "Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz"

Sağlık çalışanları, Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesi için iş bıraktı. Tüm hastanelerde eylemler yapılırken, "Uyarıyoruz, oyalama değil hakkımızı istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilmediği taktirde eylemlerimiz devam edecektir" açıklaması yapıldı.

+4
Video için play'e tıklayın

Türk Tabipleri Birliği'nin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için aldığı karar ile İzmir'de de  acil servis  dışındaki sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı. Kentteki tüm hastanelerde basın açıklamaları yapılırken, İzmir Tabip Odası üyesi sağlık çalışanları Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. "Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı pankart taşıyıp sloganlar atarak AKP hükümetine tepki gösteren sağlık çalışanları adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı yaptı.

"GELİRLER AÇLIK SINIRINA GERİLEDİ"

Sağlık çalışanlarının işsizlikle yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Çamlı açıklamasında şunları kaydetti:

"Artık yaşamımıza bile malolan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmekte ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil, algıyıı yönetmeye çalışarak kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş, açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir.  Daha önce Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş, ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Mecliste milletvekillerine iktidarın resmi olarak veremediği sözel cevap, emekli hekim maaşlarının bu düzenlemeyle çok yüksek olacağı ve bunun kabul edilir olmadığıdır."

"EKONOMİ DE İFLAS ETTİ"

Ekonominin de sağlık gibi iflas ettiğini öne süren Çamlı açıklamasına şöyle devam etti:

"Maaşlarımız açlık sınırının dahi altındadır. TBMM’de yaşanan bunca süreçte Sağlık Bakanı’na defalarca, yeniden yeniden seslenmemize rağmen ne yazık ki yine sessiz kalmış ve halen de kalmaktadır. Sorumlu olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan bakan görevini bir kez daha yapmamıştır: İstifa bizlere vereceği en iyi cevap halini almıştır. İktidara ve Sağlık Bakanlığı'na çeşitli açıklama, eylem ve yürüyüşlerle anlatmaya çalıştık yine söylüyoruz: Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin böyle/daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz."

"DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Çamlı, taleplerin kabul edilmemesi halinde eylemlerin süreceğini vurgularken şöyle konuştu:

"Toplum sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı G(ö)REVi, koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. Bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. İktidar bilmelidir ki söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var."

15 Ara 2021 - 17:50 İzmir- Gündem