Menkul-gayrimenkul sitelerine satış ve kiralama bilgilerini GİB’e bildirme zorunluluğu getirildi

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerinin, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi. İlk kez 2022 Haziran ayında ilan verenler, 1 Ağustos’a kadar GİB’e bildirimde bulunacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri işlemleri GİB’e bildirecek. 

VERİLECEK BİLGİLER BANKA HESAP BİLGİLERİNİ DE İÇERECEK 

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

İLAN VERENLER, BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN SORUMLU OLACAK

Sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB’e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacak. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacak. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos’a kadar GİB’e yapacak.

HALEN YAYINDA OLAN İLANLAR İÇİN BİLDİRİM 31 AĞUSTOS’A KADAR YAPILACAK

Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs’a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs’a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran’da yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos’a kadar yapmaları gerekiyor.

 

31 May 2022 - 18:52 İstanbul- Ekonomi