Kamuda elektronik ihale zorunluluğu getirildi

Kamu ihalelerinde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi. Buna göre, 3 Ekim 2022'den sonra tüm açık ihaleler ile pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde de e-ihale yöntemi uygulanacak.

Kamu İhale Kurumu'nun, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi. 1 Ağustos'tan sonra, yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan mal ve hizmet alımlarında ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale ile yapılması gerekecek.

PAZARLIK USULÜ İHALELER DE E-İHALE YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Yeni düzenleme uyarınca, 3 Ekim'den sonra tüm açık ihaleler ile kanunun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler de e-ihale yöntemi ile yapılacak. Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan-duyuru tarihleri dikkate alınacak.

Hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının "Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi" başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, uygulanacak yaptırımlar yalnızca sözleşmede yer alacak. İhale dokümanının diğer bileşenlerinde bu yaptırımlara yer verilmesine gerek olmayacak. Yer verilmesi halinde ise sözleşmedeki düzenlemeler esas alınacak.

 

18 May 2022 - 15:46 Ankara- Ekonomi