SİT alanları içinde kalan kesin yapı yasaklı taşınmazlar, hazine taşınmazlarıyla trampa edilebilecek

Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan ve imar planında kesin yapı yasağı getirilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampa (mülkün diğeri ile takas edilmesi) edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Düzenlemeye göre; tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde mekânsal planlar ile kesin yapı yasağı getirilen hassas zon sınırları içinde kalan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile takas edilebilecek. Yönetmeliğin önceki halinde yer alan "orman rejimine tabi olmayan koruma alanları" ibaresi bu düzenlemeyle metinden çıkarıldı.

Yapı yasaklı taşınmazlardan hangilerinin trampa programına alınacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvurular göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek. 

Düzenlemenin eski halinde, taşınmazların takasa konu edilmeyecek kısmının bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli olup olmadığının tespitinin Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirileceği hükmü yer alıyordu.

BEDEL TESPİTİNDE SİT ALANI OLMADAN ÖNCEKİ DURUMU DİKKATE ALINACAK

Trampaya konu taşınmazların bedellerinin tespitinde, tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgesi ilan edilmeden önceki fiili ve hukuki durumları dikkate alınacak.

ÜRÜNÜN HASADINA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE İZİN VERİLECEK

Bu taşınmazların sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılarına değer takdir edilmeyecek. Trampa yapılsa dahi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce verilen süre içinde malik tarafından sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilecek.

TRAMPAYA KONU EDİLECE TAŞINMAZ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE BELGELENDİRİLECEK

Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmının bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli olup olmadığının tespiti, bundan sonra Maliye Bakanlığı yerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce yerinde belgelendirilecek.

29 Nis 2022 - 10:59 İstanbul- Ekonomi